mr. N.W.J. (Nicole) Welsink


In our memory: mr. R.A.P. (Richard) Bruurs (1968 - 2010)
Advocaatn.welsink@kantoormrvanzijl.nl

Nicole studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg, waar zij in 2004 afstudeerde.

Vanaf 2004 werkte zij bij een advocatenkantoor in Culemborg en Leerdam, aanvankelijk als juridisch medewerkster en vanaf 2005 als advocaat. Daar werkte zij in een algemene civiele praktijk, met de nadruk op het arbeidsrecht.

Vanaf 1 april 2011 werkt Nicole bij ons kantoor, waar zij zich toelegt op het arbeidsrecht. In 2011 en 2012 volgde zij een specialisatieopleiding aan de Grotius-academie.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Our Law Firm’s lawyers are specialized in providing consultancy and support to employers in the field of the legal and fiscal aspects of personnel matters: labour law, employee insurance and wage tax.

In order to be able to do their work in this field excellently, the lawyers of our firm have the knowledge and expertise that enable them to be of service to you in other fields as well.


Thus, Nicole can also support you in:

 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden
 • geschillen over aansprakelijkheid
 • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
 • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
 • advisering bij (dreigend) faillissement
 • huur van bedrijfsruimte
Advocaatm.borgers@kantoormrvanzijl.nl

Na aanvankelijk een opleiding tot fysiotherapeut te hebben gevolgd studeerde Mirjam Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (1995).
In 1999/2000 volgde zij de specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius-opleiding. In 1995 werd zij beëdigd als advocaat.
Sinds 2000 is Mirjam op ons kantoor werkzaam, waar zij zich in eerste instantie toelegt op de ondersteuning van onze cliënten op arbeidsrechtelijk gebied. Mirjam werkt parttime (0,7) en is in beginsel op woensdag en vrijdagmiddag vrij.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Our Law Firm’s lawyers are specialized in providing consultancy and support to employers in the field of the legal and fiscal aspects of personnel matters: labour law, employee insurance and wage tax.

In order to be able to do their work in this field excellently, the lawyers of our firm have the knowledge and expertise that enable them to be of service to you in other fields as well.


Thus, Mirjam can also support you in:

 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden* geschillen met verzekeringsmaatschappijen* geschillen over aansprakelijkheid
 • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover* geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid* advisering inzake (dreigend) faillissement
 • huur van bedrijfsruimte
Advocaatw.van.kuijk@kantoormrvanzijl.nl

Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (1991) werkte Wilan twee jaar als advocaat in Rijen.

Sinds 1995 houdt hij zich op ons kantoor primair bezig met de advisering en ondersteuning van cliënten in arbeidsrechtelijke aangelegenheden. In 2000 is Wilan opnieuw beëdigd tot advocaat.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Our Law Firm’s lawyers are specialized in providing consultancy and support to employers in the field of the legal and fiscal aspects of personnel matters: labour law, employee insurance and wage tax.

In order to be able to do their work in this field excellently, the lawyers of our firm have the knowledge and expertise that enable them to be of service to you in other fields as well.


Thus, Wilan can also support you in:

 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden
 • geschillen over aansprakelijkheid
 • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
 • geschillen tussen aandeelhouders, directeuren, vennoten en maten
 • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
 • advisering bij (dreigend) faillissement
 • huur van bedrijfsruimte
Advocaats.stoop@kantoormrvanzijl.nl

Saskia kreeg haar opleiding op het gebied van het recht in Tilburg. In 1993 studeerde zij af aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens heeft zij ruim zeven jaar als advocaat gewerkt in dienst van advocatenkantoren in de regio Midden-Brabant. Een groot gedeelte van die tijd vormde het arbeidsrecht daarbij het belangrijkste deel van haar werkterrein.
Ook op het gebied van de sociale zekerheid is Saskia geen onbekende. In 2002 doorliep Saskia met succes de post-academische leergang arbeidsrecht.
Op ons kantoor houdt Saskia zich als advocaat met name bezig met de begeleiding van onze cliënten op het gebied van het arbeidsrecht.

Saskia werkt op part-time (0,7) en verdeelt haar uren over de maandagen, dinsdagochtenden, woensdagen en donderdagen, maar is in dringende gevallen ook op vrijdagen telefonisch voor onze cliënten bereikbaar.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Our Law Firm’s lawyers are specialized in providing consultancy and support to employers in the field of the legal and fiscal aspects of personnel matters: labour law, employee insurance and wage tax.

In order to be able to do their work in this field excellently, the lawyers of our firm have the knowledge and expertise that enable them to be of service to you in other fields as well.


Thus, Saskia can also support you in:

 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden
 • geschillen over aansprakelijkheid
 • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
 • geschillen tussen aandeelhouders, directeuren, vennoten en maten
 • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
 • advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en bij geschillen daarover
 • huur van bedrijfsruimte
Advocaatc.de.wit@kantoormrvanzijl.nl

Ook Connie studeerde rechten in Tilburg. In 1989 studeerde zij af aan de Universiteit van Tilburg met als studierichting het sociaal recht (waaronder het arbeidsrecht).
Connie heeft vanaf 1990 ervaring met het verlenen van rechtshulp op het gebied van het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht.
Nadat zij haar studie beëindigde, is zij die rechtshulp namelijk in dienst van het FNV (aanvankelijk als "kwestiebehandelaar" en later als "procesjurist") gaan verlenen aan de leden van het FNV.
Connie stelt haar ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht sinds 2002 als advocaat in dienst van de cliënten van ons kantoor. In 2011 volgde Connie een opleiding tot mediator. Zij is sindsdien beschikbaar om als mediator op te treden bij het beslechten van geschillen (maar vanwege de vereiste onafhankelijkheid van een mediator kan zij dat niet doen als een advocaat van ons kantoor voor één van de partijen optreedt).

Connie werkt part-time (0,8) en is in beginsel op woensdagen vrij. Ook dan is zij echter in dringende gevallen telefonisch voor onze cliënten bereikbaar.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Our Law Firm’s lawyers are specialized in providing consultancy and support to employers in the field of the legal and fiscal aspects of personnel matters: labour law, employee insurance and wage tax.

In order to be able to do their work in this field excellently, the lawyers of our firm have the knowledge and expertise that enable them to be of service to you in other fields as well.


Thus, Connie can also support you in:

 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden
 • geschillen over aansprakelijkheid
 • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
 • advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en bij geschillen daarover
Advocaatm.feiken@kantoormrvanzijl.nl

Mariëtta studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (1990) en werkte nadien bij een voorganger van het UWV. Als zodanig kent zij de werking van de sociale verzekeringen van zeer nabij.
Sinds 1999 werkt zij op ons kantoor en houdt zij zich naast het sociaal verzekeringsrecht ook bezig met het arbeidsrecht. In 2001 volgde zij de specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius-academie. In 2003 is zij beëdigd als advocaat en procureur.
Mariëtta werkt parttime (0,6) en is doorgaans op maandagochtend, dinsdagochtend, woensdag en donderdag op ons kantoor aanwezig. In dringende gevallen blijft zij ook buiten deze tijden voor onze cliënten bereikbaar.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Our Law Firm’s lawyers are specialized in providing consultancy and support to employers in the field of the legal and fiscal aspects of personnel matters: labour law, employee insurance and wage tax.

In order to be able to do their work in this field excellently, the lawyers of our firm have the knowledge and expertise that enable them to be of service to you in other fields as well.


Thus, Mariëtta can also support you in:

 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • geschillen met verzekeringsmaatschappijen
 • geschillen over de deelname aan pensioenregelingen
 • geschillen over aansprakelijkheid
 • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
 • geschillen over inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
 • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
 • advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en bij geschillen daarover
 • advisering ten aanzien van de internationale aspecten van loonheffing en sociale zekerheid
Advocaatj.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl

Joop studeerde Nederlands recht (1984) en belastingrecht (1989) aan de Universiteit van Tilburg. Na vijf jaar als juridisch adviseur gewerkt te hebben bij een accountantskantoor, is hij sinds 1 oktober 1989 werkzaam als zelfstandig gevestigd juridisch adviseur.

In 1999 werd hij beëdigd als advocaat. Hij houdt zich met name bezig met arbeidsrechtelijke en sociaal verzekeringsrechtelijke aangelegenheden (verzekeringsplicht, premiedifferentiatie, eigenrisicodragen, toetsen van juistheid van besluiten inzake de WAO- of WIA-uitkering van (ex-) werknemers, sectorindeling).

Daarnaast treedt hij regelmatig op als docent en publicist voor ondernemers en voor administratie-, accountants- en belastingadvieskantoren.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Our Law Firm’s lawyers are specialized in providing consultancy and support to employers in the field of the legal and fiscal aspects of personnel matters: labour law, employee insurance and wage tax.

In order to be able to do their work in this field excellently, the lawyers of our firm have the knowledge and expertise that enable them to be of service to you in other fields as well.


Thus, Joop can also support you in:

 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden
 • geschillen met verzekeringsmaatschappijen
 • geschillen over de deelname aan pensioenregelingen
 • geschillen over aansprakelijkheid
 • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
 • geschillen tussen aandeelhouders, directeuren, vennoten en maten
 • geschillen over inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
 • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
 • advisering bij (dreigend) faillissement
Advocaata.lammers@kantoormrvanzijl.nl

Annemarie studeerde Nederlands recht aan de Erasmus universiteit in Rotterdam, waar zij in 1996 afstudeerde.

Aanvankelijk werkte Annemarie tien jaar als advocaat in Roosendaal, waar zij een algemene praktijk uitoefende. Sinds 2007 is zij zich gaan specialiseren in het arbeidsrecht. In 2008 rondde zij met succes een postdoctorale specialisatie-opleiding in het arbeidsrecht af. Vanaf 2011 is Annemarie bij ons kantoor werkzaam.

Annemarie werkt bij ons kantoor part-time (0,7) en is op maandagen, dinsdagchtenden, woensdagen en donderdagen op ons kantoor aanwezig. Daarbuiten is zij zo nodig telefonisch bereikbaar.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Our Law Firm’s lawyers are specialized in providing consultancy and support to employers in the field of the legal and fiscal aspects of personnel matters: labour law, employee insurance and wage tax.

In order to be able to do their work in this field excellently, the lawyers of our firm have the knowledge and expertise that enable them to be of service to you in other fields as well.


Thus, Annemarie can also support you in:

 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • geschillen met verzekeringsmaatschappijen
 • geschillen over aansprakelijkheid
 • geschillen over inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
 • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
Advocaatl.wouterse@kantoormrvanzijl.nl

Liesbet studeerde belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg (1992). Daarna werkte zij als belastingadviseur bij een tweetal accountantskantoren. Op ons kantoor houdt Liesbet zich bezig met advisering en begeleiding van cliënten op het gebied van de loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsrecht. In 2005 werd Liesbet beëdigd als advocaat.

Liesbet werkt parttime (0,7) en werkt op maandagen, dinsdagen en vrijdagen en donderdagochtenden. Natuurlijk is Liesbet ook buiten deze tijden in dringende gevallen telefonisch bereikbaar.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Our Law Firm’s lawyers are specialized in providing consultancy and support to employers in the field of the legal and fiscal aspects of personnel matters: labour law, employee insurance and wage tax.

In order to be able to do their work in this field excellently, the lawyers of our firm have the knowledge and expertise that enable them to be of service to you in other fields as well.


Thus, Liesbet can also support you in:

 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • geschillen met verzekeringsmaatschappijen
 • geschillen over de deelname aan pensioenregelingen
 • geschillen over aansprakelijkheid
 • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
 • geschillen over inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
 • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
 • advisering bij (dreigend) faillissement
 • advisering ten aanzien van de internationale aspecten van loonheffing en sociale zekerheid
Juridisch secretaressem.spruit@kantoormrvanzijl.nl

De medewerk(st)ers van ons kantoor worden ondersteund door ons secretariaat. Daar werken Sandra, Ingrid en Marijke. Verder assisteren zij de advocaten van ons kantoor bij het uitwerken van uitgaande correspondentie en processtukken en zorgen zij voor de verzending daarvan. In gevallen die zich daarvoor lenen, onderhouden zij namens en in opdracht van de advocaten van ons kantoor ook telefonische contacten met cliënten, wederpartijen, griffies van gerechten enzovoorts.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Financiële administratiem.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl

Marijke (inderdaad: getrouwd met Joop) verzorgt de facturering en de financiële administratie van ons kantoor.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Juridisch secretaressei.hobbelen

De medewerk(st)ers van ons kantoor worden ondersteund door ons secretariaat. Daar werken Sandra, Ingrid en Marijke. Verder assisteren zij de advocaten van ons kantoor bij het uitwerken van uitgaande correspondentie en processtukken en zorgen zij voor de verzending daarvan. In gevallen die zich daarvoor lenen, onderhouden zij namens en in opdracht van de advocaten van ons kantoor ook telefonische contacten met cliënten, wederpartijen, griffies van gerechten enzovoorts.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Juridisch secretaresses.fonken@kantoormrvanzijl.nl

De medewerk(st)ers van ons kantoor worden ondersteund door ons secretariaat. Daar werken Sandra, Ingrid en Marijke. Verder assisteren zij de advocaten van ons kantoor bij het uitwerken van uitgaande correspondentie en processtukken en zorgen zij voor de verzending daarvan. In gevallen die zich daarvoor lenen, onderhouden zij namens en in opdracht van de advocaten van ons kantoor ook telefonische contacten met cliënten, wederpartijen, griffies van gerechten enzovoorts.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag